کمی بیشتر درباره ما بدانید

مرسی فروشگاه اینترنتی تازه تاسیسی است که برنامه های آتی گسترده ای دارد. شعار اصلی ما ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت منصفانه است.با وجود اینکه همیشه سعی ما در تامین محصولات با قیمت کمتر است ولی مطمئناً  کیفیت مهمترین اصل در تامین محصولات می باشد.

با توجه به سابقه حضور در بازار معمول و نتیجه گیری از روش های اعمال شده ، برنامه های متعددی برای تبدیل شدن به مکانی مطمئن جهت تهیه کالاهای مورد نیاز کلیه اقشار جامعه در نظر داریم.

این امر بدون کمک شما میسر نخواهد شد. تبلیغ شما بهترین کمک به گسترش هر چه بیشتر این فروشگاه می باشد.

برنامه های آینده

با توجه به سابقه حضور در بازار معمول و نتیجه گیری از روش های اعمال شده این فروشگاه برنامه های گسترده ای برای تبدیل شدن به مکانی مطمئن جهت تهیه کالاهای مورد نیاز کلیه اقشار جامعه را در نظر دارد.

قیمت منصفانه

این فروشگاه همیشه سعی در تامین محصولات با قیمت کمتر دارد ولی مطمئناً  کیفیت مهمترین اصل در تامین محصولات می باشد.

ارائه بهترین کیفیت

در فروشگاه مرسی همواره بهترین کیفیت ها را بیابید