شرکای ما

ویژگی های کدهای کوتاه

  • عنوان: عنوان اسلایدر
  • آیتم: تعداد آیتم های نمایان شده
  • ارتفاع: ارتفاع اسلایدر
  • سرعت: سرعت حرکت اسلایدر